Sözlükte "zincirleme ad tamlaması" ne demek?

1. Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurmasızincirleme ad tamlaması